พันธุ์พริกที่ปลูก

Published กุมภาพันธ์ 13, 2012 by 5aa19990

พันธุ์ 

ในประเทศไทยพันธุ์พริกที่มีปลูก  และรู้จักกันทั่วไป อยู่ในพวกล้มลุก  มีอยู่ประมาณ  6  ชนิด

1.  พริกบางช้าง ขนาดของผล โตกว่าพริกมัน  ผลตรงกลมโคนผลใหญ่  ปลาย เรียว  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  2.5  เซนติเมตร  ยาว  10-12  เซนติเมตร  ผิวเรียบ  ผลอ่อนสีเขียว  ผลแก่สีแดงจัด  รสไม่สู่เผ็ด  มีเนื้อมาก  เมล็ดน้อย  อบแห้งสีจะแดงดี

2.  พริกขี้หนู มีขนาดต่าง ๆ กัน  ผลมีขนาดเล็ก  ผลสี เขียว  หรือเหลือง  พันธุ์ ทั่ว ๆ  ไป  ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ของท้องถิ่นต่าง ๆ  ผล แก่จะมีสีแดง  มีรสเผ็ดจัด

3.  พริกหยวก ผลโตป้อม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3-4  เซนติเมตร  ยาว  8-10  เซนติเมตร  ปลายทู่ไม่เกลี้ยงบุบ เป็นร่อง  มีเมล็ดในน้อย  ใส้ ใหญ่  สีเขียวแกมเหลือง  ผล แก่สุกแดงเป็นมัน  รสไม่สู้เผ็ด  หรือ เผ็ดน้อย  ราคาแพง  ปลูกกัน น้อยกว่าพริกอย่างอื่น

4.  พริกมัน ผลมันเรียบ  ผลตรง  กลม  และเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.6  เซนติเมตร  ยาว  6-8  เซนติเมตร  มี เมล็ดในมาก  เมื่ออ่อนผลจะมีสีเขียวจัด  เวลาแก่เป็นสีแดง  รสเผ็ด

5.  พริกยักษ์ ผลโตป้อม  บริเวณรอบ ๆ  ข้อผลเป็นรอยบุ๋ม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8  เซนติเมตร  ยาว  10-12  เซนติเมตร  มี เมล็ดในน้อย  เนื้อผลหนา  สีผลเมื่ออ่อนเขียวจัดเป็นมันเวลาแก่สีแดง  รส ไม่เผ็ด  ปลูกได้ดีในช่วงเดือนตุลาคม  เก็บเกี่ยวประมาณเดือนธันวาคม  จะได้ราคาดี

6.  พริกสิงคโปร์ ขนาดผลโต  เส้นผ่าศูนย์กลาง  1.5-2  เซนติเมตร  ยาว  8-12  เซนติเมตร  ปลาย งอหยิก  ผิวไม่เรียบ  มุมเป็นร่อง  ๆ  มีเมล็ดน้อย  ผลเมื่ออ่อนมีสีเขียวจัด  เวลาแก่เป็นสีแดง  มีรสเผ็ด

พริก ปลูกได้ตลอดปี  ถ้าหากพื้นที่นั่น ๆ  มีน้ำอย่างเพียงพอสำหรับพื้นที่ ๆ  ไม่อยู่ ในเขตชลประทาน  จะปลูกพริกกันในช่วงฤดูฝนจะเริ่มเพาะกล้าประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน  และจะย้ายปลูกในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  แต่ถ้าจะปลูกให้ได้ราคาดีที่สุดควรจะปลูกในช่วงเดือนมกราคมถึง กุมภาพันธ์  เพราะพริกสดจะมีราคาสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม   พบว่า  พริกที่ปลูกในหน้าแล้ง  คือ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  จะให้ผลเร็วกว่าพวกที่ปลูกในหน้าฝน  คือ  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพริกได้แก่ดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ดี  การระบายน้ำดี  พริกถ้าปลูกในฤดูฝนจะมีปัญหาว่าเป็นโรคเหี่ยว  เนื่อง จากเชื้อรา  และบัคเตรีเข้าทำลาย  ควร ปลูกพริกหมุนเวียนสลับกับข้าว  ถั่ว  และพืชอื่น

ที่มา : http://www.surin.rmuti.ac.th/websurin/suriyon/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=43

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: