การปฎิบัติบำรุงรักษา

Published กุมภาพันธ์ 13, 2012 by 5aa19990

การปฎิบัติบำรุงรักษา 

พริกเป็นพืชที่ทนแล้งดีกว่าทนน้ำ  แต่ในระยะที่พริกเริ่ม ออกดอก  พริกจะต้องการน้ำมากกว่าปกติ  พบว่า  การให้น้ำที่ไม่เพียงพอ  และอากาศแห้งแล้งจะทำให้ดอกอ่อน  ดอก บาน  และผลอ่อนที่เพิ่งติดร่วงได้  ใน สภาพที่อากาศค่อนข้างเย็น  อุณหภูมิประมาณ  10-15  ซํ.   จะทำให้พริกเจริญเติบโตไม่ค่อยดี  มีการติดดอกต่ำ  และดอกร่วงในที่สุด  การให้น้ำควรจะลดลง  หรืองดในช่วงที่เริ่มทำการเก็บผลพริก  ทั้งนี้เพราะถ้าให้น้ำพริกมากไป  จะทำให้ผลมีสีไม่สวย

 

1.  การให้น้ำ หลังจากปลูกควรให้น้ำดังนี้ 

–  ช่วง  3  วันแรก  ให้น้ำวันละ  2  ครั้ง  เช้า – เย็น

–  ช่วง  4  วันต่อมา  ให้น้ำวันละครั้ง

–  ช่วงสัปดาห์ที่  2  ถึงสัปดาห์ที่  4  ให้ น้ำสัปดาห์ละ  3  ครั้ง

–  ช่วงสัปดาห์ที่  5  ถึงสัปดาห์ที่  7  ให้ น้ำสัปดาห์ละ  2  ครั้ง

–  ช่วงสัปดาห์ที่  7  ไปแล้วให้น้ำสัปดาห์ละ  1  ครั้ง  ทั้งนี้  การให้น้ำแก่พริกควรให้ ตาม สภาพพื้นที่  และดูความชุ่มชื้นของดินประกอบด้วย

ส่วนทางภาคอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เช่น เขตอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ให้น้ำทุกวัน ส่วนช่วงเดือนเมษายน ถ้าร้อนมากหรือแห้งแล้งมากอาจต้องให้น้ำวันละ 2 ครั้ง (เหมาะสมกับเกษตรกรผู้ที่ปลูกพริกไม่มาก)

 

2. การใส่ปุ๋ย การให้ปุ๋ยพริกขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของดินปลูกโดยทั่วไป  ปุ๋ย คอก  อัตรา  3-4  ตันต่อไร่  ผสมกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์  15-15-15    อัตรา  50  กก.ต่อไร่  รองพื้นก่อนย้ายปลูกและหลังย้ายปลูกแล้ว  1  เดือน  จึงใส่ปุ๋ยสูตร  15-15-15  ในอัตรา  50  กก.ต่อไร่  อีกครั้งหนึ่ง  วิธี ใส่โดยโรยกึ่งกลางระหว่างแถวปลูกแล้วพรวนกลบ  ในระยะนี้เป็นระยะที่พริกเริ่มจะมีตาดอก  (แต่ ยังไม่ออกดอก)  มีความต้องการธาตุอาหารเสริมบ้าง  ดังนั้นหลังจากใส่ปุ๋ยแล้ว  1-2  อาทิตย์  ควรฉีดปุ๋ยน้ำ  เช่น  ไบโฟลาน  ให้ทางใบ  ซึ่งพริกจะนำไปใช้ได้เร็วขึ้น  ปุ๋ยน้ำที่ ฉีดให้ทางใบนี้ควรให้ทุกครั้งหลังจากเก็บเกี่ยว  โดย ฉีดผสมไปกับยาป้องกันกำจัดศัตรูพืช

 

3. การพรวนดิน เนื่อง จากพริกจะแพร่รากกระจายอยู่ใกล้ผิวดิน  จึงต้องระวัง อย่าให้รากกระทบกระเทือน  เพราะจะชงักการเจริญเติบโต  จะทำให้ต้นพริกโค่นล้มง่าย  การให้ปุ๋ยควรขุดหลุมตามบริเวณกว้างของใบพริกที่แผ่ไปถึง  อย่าใส่ชิดโคนต้น

 

4.  การ เก็บเกี่ยว พริกจะเริ่มให้ผลผลิตหลังจากย้ายปลูกแล้ว  2  เดือนครึ่ง  ถึง  3  เดือน  ในระยะแรกผลผลิตจะได้น้อยและจะค่อย ๆ  เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ  เก็บเกี่ยวอาทิตย์ละ  1  ครั้งผลผลิตจะเริ่มลดลงเมื่อพริกเริ่มแก่  เมื่อ พริกอายุได้  6-7  เดือน  หลังย้ายปลูกต้นจะเริ่มโทรมและหยุดให้ผลผลิต  แต่ถ้ามีการดูแลบำรุงรักษาดีพริกจะมีอายุถึง  1  ปี

 

5.  การ เก็บรักษา ผล พริกเมื่อแก่จัด  จะยังคงทิ้งให้อยู่กับต้นได้อีกชั่วระยะหนึ่ง  โดย ไม่เสื่อมคุณภาพแต่ประการใด  การเก็บรักษาพริกให้คง สภาพสดอยู่ได้  ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ  พบว่าอุณหภูมิ  0  ซํ.  ความขึ้น  95-89%  จะเก็บพริกให้คงความสดอยู่ได้นานถึง  40  วัน  โดยมีผลเหี่ยวย่นเพียง  4%  ซึ่งนับว่า  ต่ำมาก  เมื่อเทียบกับการเก็บพืชผักหลายชนิด  และอุณหภูมิ  8-10  ซํ.  ความชื้น  85-90%  จะเก็บพริกสดไว้ได้นาน  8-10  วัน

 

6.  การทำ พริกตามแห้ง พริกที่จะนำมาตากแห้งต้องเก็บผลแก่จัด  มีสี แดง  ถ้าเก็บมาแล้วมีบางผลที่ยังไม่แก่ควรนำมาสุ่มไว้ในเข่งประมาณ  2  ค้น  เพื่อบ่มให้ผลสุกแดง  แล้ว จึงนำออกตากแดดให้แห้งสนิท  ควรเลือกผลที่เน่าออก ทิ้งอยู่เสมอ   ข้อควรระวังบอ ย่าให้พริกที่ต้องการทำพริกแห้งถูกฝน  จะทำให้เกิด โรครา  ราคาตกได้กสิกรบางแห่งนิยมย่างไฟ  โดยการย่างพริกไว้บนแผงหรือตะแกรงแล้วสุมไฟข้างล่าง  คอยหมานกลับพริกให้แห้งทั่วกัน  จะทำให้พริก แห้งเร็วขึ้น  เก็บไว้ได้นานไม่เสียง่าย

ที่มา : http://www.surin.rmuti.ac.th/websurin/suriyon/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=43

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: